Daňové novinky pro rok 2024. Zaplatíme opět více

Daňové novinky pro rok 2024. Zaplatíme opět více

29. 12. 2023 Vyp Od Pavel Srp

Při platbě daní sáhnou v příštím roce všichni daňoví poplatníci hlouběji do kapsy, zaměstnanci budou nově platit nemocenské pojištění, zvyšuje se povinné pojistné pro OSVČ, ruší se některé daňové slevy nebo se zvyšuje daň z nemovitých věcí. Podívejme se na hlavní daňové novinky.

V roce 2024 bude zaměstnancům z hrubé mzdy sráženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a nově i nemocenské pojištění. Sazba nemocenského pojištění bude činit 0,6 % z hrubé mzdy. Při výpočtu nemocenského pojištění se nebudou uplatňovat žádné daňové slevy. „Manželskému páru s průměrnou mzdou klesne z důvodu platby nemocenského pojištění čistý rodinný měsíční příjem přibližně o pětistovku,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Rušení a omezení daňových slev

Pro rok 2024 se ruší daňová sleva na studenta a školkovné, omezení doznává i sleva na manželku (manžela), kterou bude možné při rozhodných příjmech do limitu čerpat pouze v případě péče o dítě do tří let. Nejvíce tedy daňové změny dopadnou na rodiny, které ještě za rok 2023 mohly čerpat školkovné a slevu na manželku (manžela) a v roce 2024 již tyto slevy nebudou moci uplatňovat. „Ještě za rok 2023 lze při uplatnění maximální částky školkovného na jedno dítě a slevy na manželku zaplatit na dani z příjmu méně o 42 140 Kč, což je značný daňový rozdíl oproti roku 2024, kdy rodina nebude moci uplatnit školkovné a nebude splňovat podmínku péče o dítě do tří let pro nárok na slevu na manželku,“ vypočítává Gabriela Ivanco.

Vyšší odvody na pojistném pro OSVČ

Pro rok 2024 se zvyšují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro živnostníky a podnikatele vykonávající hlavní činnost. Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 968 Kč a minimální záloha na sociální pojištění 3 852 Kč. OSVČ platící minimální měsíční zálohy zaplatí měsíčně více na povinném pojistném o 1 154 Kč. Zvýšení minimálních záloh na povinném pojistném se promítá i do částek měsíční paušální daně. OSVČ, které dobrovolně vstoupí do paušálního režimu, budou v roce 2024 v prvním pásmu platit měsíční paušální platbu 7 498 Kč, ve druhém pásmu 16 745 Kč a ve třetím pásmu 27 139 Kč. „Sociální pojištění za rok 2024 se však prodraží i OSVČ s vyšším ziskem, neboť roční vyměřovací základ bude činit 55 % daňového základu, zatímco za rok 2023 je to 50 %,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zvýšení daní pro lidi s vysokými příjmy

Sazby daně z příjmu fyzických osob se pro rok 2024 nemění, přesto lidé s vysokými příjmy zaplatí více na dani z příjmu, neboť vyšší 23% sazbě daně bude podléhat již daňový základ nad 1 582 812 Kč, zatímco za rok 2023 to bylo nad 1 935 552 Kč. Současně se zvyšuje maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění z 1 935 552 Kč na 2 110 416 Kč. „Občané s velmi vysokými příjmy tak v roce 2024 zaplatí více nejenom na dani z příjmu, ale i na sociálním pojištění“ upřesňuje Gabriela Ivanco.

Foto: pxhere.com