Budoucnost kávového businessu může ovlivnit každý z nás

Budoucnost kávového businessu může ovlivnit každý z nás

1. 11. 2022 Vyp Od Pavel Srp

Dovedete si představit budoucnost bez ranního šálku kávy či jiného svého kávového rituálu? Cesta kávy do našeho šálku je dlouhá a plná výzev. Aby farmáři mohli kávu i nadále pěstovat a my si ji mohli každý den dopřávat, je potřeba společně měnit kávový svět k lepšímu. Žádná firma ani sdružení to však i přes opravdu vážně míněnou snahu či velké finanční investice nedokáže sama o sobě. Na cestě ke 100% udržitelnosti je možné dosáhnout opravdové změny jen ve spolupráci s dodavateli a dalšími partnery a také zákazníky – milovníky kávy.

Tchibo je na cestě ke 100% udržitelnému podnikání již 16 let a za tu dobu podpořilo desítky tisíc farmářů, realizovalo mnoho projektů v zemích původu kávy a zapojilo se do řady iniciativ zlepšujících ekonomické i ekologické aspekty jejího pěstování. Za klíčové považuje vzdělávání, osvětu a budování dlouhodobých partnerství, a to napříč dodavatelským řetězcem – od farmářů až po koncové spotřebitele, kteří také svým nákupním chováním ovlivňují kávové odvětví a mohou významně přispívat k jeho kultivaci a dlouhodobé udržitelnosti. Říkáte si jak?

Udržitelná cesta kávy z plantáže až do šálku

Jednou z možností, jak se chovat odpovědně a podpořit životaschopnost kávového odvětví, je kupovat certifikovanou kávu. V České republice se ročně prodá přes 1.300 tun fairtradové kávy a více než 2/3 z tohoto množství představuje káva Tchibo. To mimo jiné znamená, že za loňský rok dostali pěstitelé kávy od Tchibo ČR zaplaceno přes 8 milionů korun ve formě tzv. fairtradové prémie. Díky ní mohou pěstitelské komunity investovat do svého rozvoje, například budovat lepší infrastrukturu nebo zvyšovat efektivitu pěstování kávy.

Přečtěte si také:  4 největší mýty o růžovém víně

V zemích, kde se pěstuje káva, se ale Tchibo angažuje i daleko důsledněji, protože problémy pěstitelů a ohrožení budoucích sklizní narůstají. Od roku 2009 realizuje program Tchibo Joint Forces, jehož hlavním cílem je pomáhat pěstitelům právě při přechodu na udržitelné pěstování kávy, díky kterému mají vyšší výnosy i kvalitnější úrodu, a řešit nejpalčivější problémy pěstitelských komunit, jako je například odklon farmářů od pěstování kávy z důvodu nízkých výdělků či generační výměny nebo vyčerpání půdy kvůli používání pesticidů a chemických hnojiv. Do projektu se již zapojilo a odbornými školeními prošlo přes 43 tisíc farmářů z 9 zemí v Americe, Africe i Asii.

Jak může být šálek kávy ještě více laskavý?

Téma vzdělávání je nosné i pro odpovědné aktivity Tchibo v České republice. V roce 2019 započala spolupráce se sociálními kavárnami pod názvem Laskavý šálek. Cílem projektu je předat neziskovým organizacím potřebné know-how a podpořit je v jejich podnikání a soběstačnosti. Interní trenérky a zaměstnanci obchodů Tchibo proškolují zaměstnance a klienty těchto kaváren v přípravě kávy nebo komunikaci se zákazníkem. Každý takový workshop je šitý na míru potřebám dané kavárny, je bezplatný a zaměstnanci Tchibo se programu účastní na bázi dobrovolnických dní. Každý rok je proškoleno kolem 80 klientů a zaměstnanců sociálních kaváren, kteří si tak zlepšují své vyhlídky na uplatnění na pracovním trhu.

Přečtěte si také:  Mezinárodní den kávy připomíná, že budoucnost kávy závisí na zlepšení pracovních a životních podmínek jejích pěstitelů

Zákazníci mohou za svůj odpovědný přístup získat odměnu

Jak již bylo řečeno, i koncový zákazník ovlivňuje budoucnost kávového odvětví a pokud je informovaný a chová se odpovědně, může kromě dobrého pocitu získat i odměnu. Již jen zakoupením kávy na kávovém baru v obchodech Tchibo vždy získá certifikovanou kávu (Fairtrade, Rainforest Alliance), která byla vypěstována ohleduplně k lidem i životnímu prostředí. Navíc, když si ji přijde koupit s vlastním kelímkem, dostane na kávu slevu. Stejně tak při nákupu zrnkové kávy do vlastní dózy. Během různých kampaní jsou pak zákazníci za odpovědné nákupy odměňováni – například kávou do vlastního kelímku zdarma. Během letošního léta Tchibo takto rozdalo téměř tisíc šálků kávy a prodalo týdně průměrně dvojnásobné množství znovupoužitelných kelímků. Za celou měsíční osvětovou kampaň bylo v obchodech připraveno celkem 3200 šálků kávy do vlastních kelímků, což je o 44 % více než běžně.