Dodatečná aditiva se doporučují i u nových paliv

Dodatečná aditiva se doporučují i u nových paliv

23. 5. 2024 Vyp Od Pavel Srp

Díky novým alternativním palivům mají zákazníci u stojanů větší výběr. B10 a XTL, resp. HVO jsou druhy ekologičtější motorové nafty. David Kaiser, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti LIQUI MOLY, která se specializuje na maziva, v rozhovoru vysvětluje, na co by si měl řidič dát pozor před tankováním nových variant paliva.

B10, XTL, HVO – tři zkratky, ale pouze dva nové druhy paliva. O co vlastně jde?

David Kaiser: „U nafty B10 je vysvětlení jednoduché. V porovnání s dosavadní motorovou naftou B7, jejíž podíl bionafty činí sedm procent, je to u B10 deset procent. Zbývajících 93, resp. 90 procent je fosilní nafta. Na rozdíl od HVO se toto palivo stále vyrábí z málo zpracovaných přírodních látek. A teď k další zkratce. HVO je zkratka pro Hydrotreated Vegetable Oils. Toto palivo se vyrábí z odpadního potravinářského nebo rostlinného oleje. Za XTL se skrývá X-To-Liquid. X znamená libovolný zdroj energie, u něhož dochází ke zkapalnění. Výchozím materiálem může být libovolná surovina. A ta se v rámci syntetického výrobního procesu přeměňuje na parafinickou motorovou naftu.“

Proces je vždy stejný?

David Kaiser: „Ne, existují dva různé procesy. Při Fischer-Tropschově procesu vznikají paliva ze syntetického plynu, který slouží jako základ. Ten se skládá z vodíku a oxidu uhelnatého a může to být původně biomasa, uhlí, zemní plyn nebo zelený vodík a CO2 ze vzduchu. Právě přísada dala palivu jméno: BTL je Biomass-To-Liquid, tedy palivo vyrobené z pevné biomasy. V případě CTL znamená C Coal, tedy uhlí a v případě plynu se palivo při použití zemního plynu nazývá GTL nebo při použití vodíku z elektrolýzy E-Fuel. Druhá metoda využívá hydrogenované rostlinné oleje, zkráceně HVO. Lze je tankovat v čisté formě nebo přimíchat do fosilní motorové nafty.“

Existují pro tyto směsi konkrétní označení?

David Kaiser: „Ano. Podle podílu HVO se palivo nazývá KlimaDiesel 25, KlimaDiesel 90 nebo HVO 100, resp. C.A.R.E. Diesel.“

Víte, jak vybrat motorový olej? Všechna písmena i čísla mají svůj smysl

Kdo tato alternativní paliva může čerpat?

David Kaiser: „Každé vozidlo, které bylo schváleno výrobcem. Pokud se na vnitřní straně víčka palivové nádrže nachází symbol s označením XTL nebo B10, lze toto palivo bez obav tankovat.“

Jak velké jsou rozdíly oproti běžné naftě?

David Kaiser: „V praxi se nové varianty nafty nevyznačují horším výkonem než dosud dostupná nafta. Testy to prokázaly. Vzhledem k jejich syntetické povaze jsou XTL a HVO z technického hlediska ještě kvalitnější, protože neobsahují aromata ani jiné vedlejší produkty. Také cetanové číslo je až o 74 vyšší než u fosilní motorové nafty (54). To má pozitivní vliv na spalování v motoru. Navíc vzniká o 30 procent méně jemného prachu a oxidů dusíku. Kromě toho dochází k menšímu opotřebení technických komponent; k nim patří filtr pevných částic a systém recirkulace výfukových plynů (EGR). Ve srovnání s bionaftou nebo minerální naftou spaluje alternativní palivo čistěji a je odolnější proti stárnutí.“

To zní velmi dobře pro řidiče automobilů, méně dobře už pro výrobce aditiv, která chrání před opotřebením a zajišťují čisté spalování. Přísady do paliva od LIQUI MOLY už nebudou potřeba?

David Kaiser: „Ale ano. O 30 procent nižší opotřebení technických komponentů znamená pouze menší opotřebení, ale ne žádné opotřebení. Při spalování stále vznikají zbytky a usazeniny, ale v menší míře než u nafty B7. Aby motor fungoval co nejdéle, doporučujeme i při čerpání nových druhů paliva aditiva, která systém čistí a ošetřují; například čistič systému motoru – nafta. Zejména proto, že nové druhy motorové nafty nemají stejné mazací vlastnosti jako běžné palivo pro vznětové motory. Naše aditiva pro motorovou naftu lze bez obav používat v B10 i XTL.

Máte na závěr nějaké odborné tipy?

David Kaiser: „Tomu, kdo chce přejít z fosilní motorové nafty na HVO a XTL, doporučujeme čistit palivový systém pomocí aditiv. Tím se odstraní stávající usazeniny. Pokud pak při tankování nových paliv pravidelně přiléváte do nádrže aditiva, zabráníte vzniku zbytků po spalování.“