Úzkost a záchvaty paniky, může za ně stres!

Úzkost a záchvaty paniky, může za ně stres!

26. 7. 2019 Vyp Od Komerční sdělení

Není na světě člověka, který by se během svého života nepotkal s nějakou formou stresu. V dnešní době, která je orientována na výkon a v níž se žije tak trochu zrychleně, se nějaká forma hektičnosti, znepokojení nebo traumatizujících obav nevyhne manažerům, lékařům, sportovcům nebo i ženám na mateřské. Ať chcete nebo ne, stres je všudypřítomným elementem.

Co osoba, to životní příběh, který si zaslouží individuální přístup. Své o tom vědí v ordinaci psychologů a psychiatrů, kteří se dennodenně musejí potýkat s projevy duševních nemocí. Některá onemocnění jde klasifikovat snadno, jiná na svou diagnózu marně čekají dlouhé měsíce, nebo se jejich identifikace lehce zamění s jinými druhy a léčí se nesprávným způsobem. Nezřídka se nepodaří prokázat akutní fyziologické ukazatele, a tak je pacient mylně řazen do kolonek hypochondrů a i samotní lékaři se na něj dívají skrze prsty.

Za vše může přepracování

Příkladem je panická porucha. Projevuje se nenadálou tělesnou indispozicí, při které má postižený pocit, že se o něj pokouší infarkt a jde mu o holý život. Mdloby, studený pot, zrychlený tep, bolest na hrudi, nemožnost se pořádně nadechnout a pocit brnění končetin provází panickou ataku, která je důsledkem přepracování, přetažení, duševního vysílení, dlouhodobého smutku, strachu a pocitu ohrožení. Somatické příznaky jsou reakcí na pokyn mozku, který odráží duševní nepohodu do psychosomatické oblasti.

mangazine.cz_adicare_cz_01

Odborná pomoc

Postižený člověk tak opravdu prochází všemi alarmujícími pocity, které jeho zdravotní stav uvádí do akutní krize, a to díky nepoměru kyslíku a oxidu uhličitého v krvi, jež ovlivňuje zrychlené dýchání. Léčba panické poruchy je během na dlouhou trať. Základem je bezesporu psychologický pohovor, který dokáže chápavou formou odhalit příčinu nahromaděného stresu a pracovat s určitými vzorci myšlení, které mohou nemocnému ulevit v chápání vzniklé situace a předcházet jí. Terapeutický plán má několik dílčích částí, které se problému věnují komplexně. Další součástí léčby jsou dechová cvičení, která jsou dobrou zbraní při nástupu panického záchvatu.

Psychofarmaka přináší úlevu

Když konzervativní léčba nezabírá, přicházejí na řadu léky. Medikace dosahuje vynikajících výsledků, bohužel mívá vedlejší účinky, a to ospalost a únavu při zahájení užívání a možnou závislost na chemické složce při užívání dlouhodobém. Z rukou lékaře však působí efektivně a platí zde rčení, že psychofarmaka jsou dobrý sluha, ale špatný pán.

Medical concept with psychologist visit

Finální diagnóza

Pakliže člověka neustále trápí obava, že něco není v pořádku, pocity strachu a nebezpečí neustupují, může se jednat o generalizovanou úzkostnou poruchu. Úzkostná porucha dotyčného velmi vysiluje, oslabuje a způsobuje, že žije v permanentním stresu. Stavy jsou natolik nesnesitelné, že trpící lidé často hledají únik v alkoholu nebo jiné omamné tišící látce. Problémy v hlavě se odráží i do tělesné stránky. Pocity stálého napětí negativně ovlivňují náladu, koncentraci, schopnost soustředit se, ale především spánek.

Veškeré psychické změny, které vyústí do tělesných projevů, není dobré bagatelizovat. Postižený jedinec by neměl přehlížet varovné signály, které mohou v budoucnu spustit lavinu nepříjemných událostí a neprodleně kontaktovat svého lékaře.