Konkurence a jak v ní obstát

Konkurence a jak v ní obstát

25. 8. 2021 Vyp Od Komerční sdělení

Nábytek a kancelářské vybavení lze dnes pořídit prakticky kdekoliv. Firem, které se specializují čistě jen na výrobu nábytku, existuje na trhu bezpočet. Konkurence je veliká.

Pokud vlastníte menší provozovnu či dílnu, jistě se také obrátíte na odborníky v oboru. Případně se lze poohlédnout v četných velkoobchodních řetězcích, zabývajících se přeprodáváním příslušného zboží.

Taktéž oblast průmyslové velkovýroby, vybavení skladů a výrobních hal bývá obvykle pokryta samostatnými dodavateli. Obvykle je třeba objednávat na různých místech a poptat několik dodavatelů příslušného vybavení či zboží. Nesnadno lze vše sehnat na jednom místě.

Vlastní produkce

Málokdy se také stává, že by jedna společnost nabízela široký sortiment výrobků s variabilním zaměřením, který by navíc pocházel z vlastní produkce.

Pokud se rozhodneme pro nákup oblečení nebo obuvi či kosmetického zboží, jednoduše zajdeme do obchodního centra a nakoupíme vše potřebné. Pokud se týká nábytku, třeba do kanceláří, restaurací i jiných zařízení, nabízí se řada showroomů.

Nicméně takový obchodní dům s veškerým průmyslovým sortimentem, kde vše seženete pod jednou střechou, si lze jen těžko představit. V dnešní době není však problém přesunout veškeré projede na internet a uplynulé období pouze potvrdilo nejen vzrůstající zájem o takový způsob nákupu či prodeje, ale také nutnost takového způsobu nákupu!

Široká nabídka pod jednou střechou

Konkurenční výhodou bývá pochopitelně blízká lokalita a obstát ve velké konkurenci znamená nejen schopnost nabídnout širokou škálu zboží, ať se jedná o regál, paletový vozík nebo kancelářskou židli. Důležité je se skutečně odlišit. Nabídnout nějaký bonus, který takovou společnost vyzdvihne nad ostatní.

Osobní přístup je ve vlastním designu, výrobě i kontrole

Ideálním řešením současnosti je nebýt jako ostatní. Nebýt jednou z mnoha anonymních výrobně-prodejních firem. V dnešním virtuálním světě být nevirtuální až osobní! Právě blízký proklientský přístup se v mnoha směrech vyplatí.

Je dobré znát každý svůj výrobek a pevně si za ním stát. Aby tato podmínka mohla být splněna, je třeba, aby si firma na základě vlastních výzkumů mezi zákazníky byla schopna utvořit jasný obraz jejich potřeb a přání.

  • Podle nich lze pak přistoupit ke skutečně svědomité práci, která začíná možností vlastních návrhů. Neplatí to jen pro oblečení nebo obuv. Každá inovace je podstatná v každém oboru. Podle nových trendů se navrhují auta, ale právě třeba i stoly, židle či pohovky. A je dobré vymyslet a být u zrodu nějakého nového výrobku, dát mu nový tvar i funkčnost, aby lépe vyhovoval třeba zaměstnancům v práci. Aby pomohl vylepšit jejich pracovní prostředí nebo zpohodlnit a urychlit pracovní proces.
  • Dalším krokem je realizace návrhu. Logicky je výhodou, pokud firma vlastní výrobní závod, kde je možné zpracovat tyto vlastní návrhy z kvalitních, předem vybraných surovin a materiálů. V případě, že se jedná o mezinárodní společnosti, zpravidla dochází k distribuci výrobních kapacit do více lokalit, a to právě z důvodu výběru vhodných vstupních součástí výroby toho kterého zboží.
  • V lesnatých oblastech se dřevozpracovatelským průmyslem bude ideální umisťovat továrny právě k produkci nábytku a doplňků ze dřeva, lamina a dalších materiálů. Oproti tomu v průmyslových regionech s ocelářskou tradicí se vyplatí soustředit výrobu kovových prvků a sortimentu. Rozhodujícím faktorem pro umístění podniku nebudou však jen materiálové výhody, ale i podmínky dopravy a manipulace se zbožím.
  • Na konci každého poctivého procesu musí být důkladná kontrola kvality provedeného výrobku. Jedině tak lze zajistit tu pravou hodnotu, kterou si firma vytyčí v počátku, pokud se rozhodne ke skutečně osobnímu přístupu.

Chceme-li si za výrobkem stát, musíme jej od počátku důkladně znát! Počínaje vlastním designem, jeho realizací ve vlastním závodě a z vlastních pečlivě vybraných zdrojů a konče dokonalou kontrolou kvality. Jedině tak lze zákazníkovi představit výsledný produkt, jehož každý detail byl koncipován tak, že právě jemu byl vytvořen na míru.