Jak dopadly oslavy 115 let Harley-Davidson? Pořadatelé říkají, že zajistily stovky milionů korun pro veřejné rozpočty

Jak dopadly oslavy 115 let Harley-Davidson? Pořadatelé říkají, že zajistily stovky milionů korun pro veřejné rozpočty

6. 12. 2018 Vyp Od Redakce

5. až 8. července 2018 zažila Česká republika mimořádnou kulturně společenskou událost. Její globální význam, dosah a komunikační kampaň v konečném důsledku pozitivně ovlivnily také příjem do veřejných rozpočtů. „Do České republiky dorazily desítky tisíc motocyklových nadšenců ze 77 zemí celého světa. Velmi nás potěšilo, že se kromě neopakovatelného zážitku a pocitu sounáležitosti snad všech účastníků naplnila i očekávání vyplývající z dopadové studie KPMG, kterou jsme měli k dispozici v červnu 2017,“ říká Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor oslav.

Praha, jako srdce samotných oslav, mohla z této události těžit jednak na úrovni soukromých podniků, jednak ve veřejném sektoru. „Na základě rozpočtového určení daní a místních poplatků připadne do pražského rozpočtu přibližně 22 mil. Kč,“ prezentuje závěry nezávislé studie Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor akce.

Pozitivně se pořádání a konání 115. výročí Harley-Davidson projevilo i v dopadu na oblast zaměstnanosti. Celkový počet plných měsíčních pracovních úvazků vyvolaných vlivem ekonomické útraty návštěvníků akce dosáhl v kumulaci dle vyjádření organizátorů hranice 16 tisíc.

Svůj účel jednoznačně splnila i součást kampaně a programového obsahu, který byl návštěvníkům nabídnut a týkal se Středočeského kraje. „Více než rok trvající komunikační kampaň měla bez nadsázky a přehánění celosvětový dosah. Prostřednictvím nejrůznějších kanálů od tištěných brožur a magazínů, přes webové stránky, aktivitu na sociálních sítích, hry v originální aplikaci pro chytré telefony až po fyzickou prezentaci oslav na roadshow po celé Evropě, se nám podařilo motivovat světovou komunitu motocyklových fanoušků k tomu, aby k nám do České republiky přijeli dříve a zdrželi se déle, než jen na čtyři dny trvání samotné akce. Kladný ohlas mezi účastníky oslav – vedle nepopiratelného zvýšení povědomí o krásách Středočeského kraje jako turistické destinace – se tak projevil jejich cestováním a aktivitou, jež na základě rozpočtového určení daní a poplatků přinese do krajského rozpočtu přibližně 11 milionů Kč,“ upřesňuje Vavřina a odvolává se na ekonomickou studii, která zkoumala dopady akce na veřejné rozpočty.

Akce významně posílila příjezdový turismus a přilákala do ČR návštěvníky, na které necílí tradiční destinační marketing. Jednalo se navíc o poměrně bonitní cílovou skupinu, která během svého pobytu nakupovala širokou škálu zboží a především služeb, ať již ubytovacích, stravovacích nebo průvodcovských. Nejvíce zahraničních návštěvníků dorazilo z Německa (32 %), Velké Británie (11 %), Slovenska (9%) Itálie 8 %, Francie 3 % a Švýcarska 3 %. „Na 77% celkových přínosů plynulo právě ze spotřeby zahraničních účastníků. Je tedy na místě považovat tyto přínosy za nenahraditelné, bez existence samotné akce by k této zvýšené spotřebě nedošlo,“ uvedl Mgr. Ondřej Špaček, zpracovatel analýzy.

Svým rozsahem a významem se jednalo o jednu z nevětších akcí v historii ČR, s ekonomickými dopady srovnatelnými například s MS v ledním hokeji. Účastníci i vedení mateřské Harley-Davidson Motor Company ji hodnotí jako nejlépe zorganizovanou oslavu v historii značky. To potvrzují i zástupci zúčastněných složek IZS podle kterých byl minimální počet incidentů důsledkem pečlivé, více než rok trvající přípravy a intenzivní spolupráce s organizátory. Zážitek, který si účastníci odvezli a díky kterému mají českou republiku navždy zapsánu, jako destinaci kam se stojí za to vrátit, dokazuje značný zájem o příští ročník Prague Harley Days, které se budou konat 5. – 6. července 2019.

TIP: Hledáte nové moto oblečení, motodíly anebo příslušenství? Už nemusíte. Našli jste je!

A na závěr ještě nějaká ta čísla:

  • 2,06 mld. Kč – utrženo celkem během oslav 115. výročí Harley-Davidson
  • 432 mil. Kč – celkové příjmy pro veřejné rozpočty /tzv. nenahraditelné příjmy, které by bez akce nevznikly
  • Více než 100 tisíc návštěvníků; většina ze zahraničí