Budoucnost nejstaršího řemesla: Jak internet pomáhá sexuálním pracovnicím k větší svobodě, bezpečí a nezávislosti

Budoucnost nejstaršího řemesla: Jak internet pomáhá sexuálním pracovnicím k větší svobodě, bezpečí a nezávislosti

30. 1. 2023 Vyp Od Pavel Srp

Podle průzkumu, který provedla mezi sexuálními pracovnicemi společnost Erobella, se reklama na sexuální služby v Německu přesunula téměř výhradně na internet.

Jak ukazují výsledky, 89 % respondentek uvádí, že k propagaci svých služeb nyní využívá některou sociální síť, online rezervační systém nebo webové stránky. Tato čísla jsou obzvláště vysoká u sexuálních pracovnic hovořících německy. V této skupině již využilo nějakou formu online reklamy na své sexuální podnikání 95 % respondentek.

Význam tohoto výzkumu podtrhuje obecně rozšířená teorie, že digitalizace v sexuálních službách vede ke zlepšení pracovních podmínek. Mnozí argumentují zejména tím, že digitalizace umožňuje sexuálním pracovnicím a pracovníkům věnovat více času prověřování a výběru zákazníků, pracovat nezávisleji a více pobývat v bezpečnějším pracovním prostředí.

Stále důležitějším faktorem se zdá být také flexibilita pracovní doby, přičemž průzkum ukázal, že pouze 50 % sexuálních pracovnic v Německu nyní považuje prostituci za své hlavní zaměstnání.

Přečtěte si také:  Postel, linka, obchod, restaurace... Kde je sex nejpopulárnější?

Z průzkumu dále vyplývá, že naprostá většina sexuálních pracovnic je nyní se svými současnými pracovními podmínkami buď „spokojena“ (47 %), nebo „velmi spokojena“ (25 %).

Ola Miedzynska, impakt manažerka ve společnosti Erobella, napsala:

„Digitalizace nejstaršího řemesla vedla k tomu, že se sexuální práce přesunula z ulic na internet. Tato změna představuje nedocenitelné přínosy zejména pro sexuální pracovnice a pracovníky – větší svobodu volby, větší nezávislost, větší flexibilitu a zcela zásadní bezpečnější pracovní prostředí pro všechny.

Digitalizace může samozřejmě někdy přinášet izolaci, a naše studie také ukázala, že velká část osob poskytujících sexuální služby aktivně vyhledává více podpory poskytované naživo, ať již v podobě setkání komunity, poradenství v oblasti sexuálního zdraví nebo péče o duševní zdraví. Na tuto oblast se Erobella zaměří v nadcházejících měsících.“