Pět zásadních změn, které se chystají na české řidiče v roce 2024

Pět zásadních změn, které se chystají na české řidiče v roce 2024

2. 9. 2023 Vyp Od Pavel Srp

Vlastníky vozidel a řidiče čekají novinky, které ovlivní jejich každodenní život. Dálniční známka zdraží o stovky korun a změny pocítí také podnikatelé při koupi luxusních aut. Ty budou mít nově limit daňové uznatelnosti a odpočtu DPH.

Vládní balíček úspor se dotkne ale také bezemisních vozidel. Mezi zásadní změny patří také spotřební daň z nafty, která z dočasně snížených 8,45 korun za litr vzrostla o 1,5 korun. Zde výčet pěti aktuálních novinek.

Vrácení původní výše spotřební daně z nafty

Od prvního srpna rozhodla vláda o vrácení dočasně snížené spotřební daně z nafty na původní úroveň, to znamená 9,95 korun za litr.

Limit pro daňovou uznatelnost a odpočet DPH při pořízení vozidla

Součástí daňového balíčku je znovuzavedení limitu pro daňovou uznatelnost formou odpisů a novinka ve formě maximálního nároku na vrácení DPH při pořízení osobního vozidla, a to od začátku roku 2024. V obou případech jde o hranici dvou milionů bez DPH.

Přečtěte si také:  Vláda zaujala populistický postoj a od letošního roku omezila odpočet DPH na osobní automobily pouze na první 2 miliony korun.

„Pokud vstupní cena vozidla přesáhne dva miliony korun, bude „nadhodnota“ daňově neuznatelná pro účely daně z příjmů. V oblasti daně z přidané hodnoty si zase můžeme uvést příklad, kdy poplatník pořídí osobní vozidlo například za pět milionů korun bez DPH, což odpovídá dani 1 050 000 korun. V takovém případě nebude možné uplatnit se celý nárok na odpočet, v tomto případě se jedná o neuplatnitelnou částku 810 000 korun,“ říká manažerka společnosti Crowe Ivana Brancuzká a dodává, že do daného limitu se započítává i případné technické zhodnocení vozidla.

Pokud je vozidlo pořízeno jako zboží určené k prodeji, je možné uplatnit odpočet DPH bez omezení limitem. V případě následného zařazení vozidla do dlouhodobého majetku je plátce povinen při překročení prahové hodnoty snížit nárokovanou vratku daně.

bmw_m3_touring-tankovani-cerpaci_stanice-shell

Služební cesty

Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a využívá přitom jiné vozidlo než to zaměstnavatele, náleží zaměstnanci náhrada nejen za spotřebované pohonné hmoty, ale také opotřebení. Zohledňuje se opotřebení za každý ujetý kilometr pracovní cesty a od roku 2023 je platná náhrada u jednokolových a tříkolových vozidel 1,40 koruny a u osobních vozidel 5,20 koruny za kilometr.

„U náhrad pohonných hmot se vynásobí cena pohonných hmot a spotřeba vozidla. Zaměstnanec prokáže náklady na pohonné hmoty dokladem o nákupu, který dokládá souvislost s pracovní cestou. Pokud existuje více dokladů, použije k výpočtu aritmetický průměr,“ uvádí Ivana Brancuzká.

Přečtěte si také:  Víte, jak vybrat motorový olej? Všechna písmena i čísla mají svůj smysl

Pokud zaměstnanec cenu pohonných hmot takto neprokáže, použije zaměstnavatel průměrnou cenu pohonných hmot, která je daná vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Částky jsou následující:

  • benzín 95 – 41,20 Kč (od 1.1.2023)
  • benzín 98 – 45,20 Kč (od 1.1.2023)
  • motorová nafta – 34,40 Kč (od 1.7.2023); 44,10 Kč (od 1.1.2023)
  • elektřina (kWh) – 8,20 Kč (od 1.7.2023); 6,00 Kč (od 1.1.2023)

Spotřeba PHM se vypočítává z údajů o spotřebě v technickém průkazu vozidla, který je zaměstnanec povinen předložit zaměstnavateli. „Pokud tento průkaz hodnotu neobsahuje, lze spotřebu prokázat i technickým průkazem vozidla stejného typu se stejným objemem válců. Použije se hodnota čísla pro kombinovaný provoz nebo aritmetický průměr uvedený v průkazu,“ shrnuje Brancuzká.

Dálniční známky

Změnami projdou i ceny dálničních známek. U ročního kuponu se očekává zdražení o více než polovinu. Cena by v příštích letech měla odrážet i inflaci a řidiči by měli mít možnost koupě také jednodenních kuponů.

Přečtěte si také:  Na Portálu dopravy je možné nově žádat o změny v registru vozidel

Novinky u bezemisních vozidel

Součástí návrhu daňového balíčku je i snížené procento zdanění nepeněžního příjmu zaměstnance v případě, že použije bezemisní služební vozidlo pro soukromé účely, a to ve výši 0,25 % z pořizovací ceny vozidla.

Možnost uplatnit mimořádné daňové odpisy u bezemisních vozidel pořízených v letech 2024 až 2028 zůstává v platnosti vedle běžných odpisů. Tato vozidla spadají pod normu EURO 7, která má platit od poloviny roku 2025.