8 z 10 Čechů nemá vyřešené, co se stane s jejich majetkem v případě úmrtí

8 z 10 Čechů nemá vyřešené, co se stane s jejich majetkem v případě úmrtí

9. 11. 2023 Vyp Od Pavel Srp

Dědictví jako téma pro rodinnou diskusi přiznalo 35 % respondentů, zároveň 54 % respondentů na téma dědictví v rodině dosud nehovořilo a hovořit nechce. Desetina (11 %) dotázaných otázky spojené s dědictvím chtěla konzultovat s odborníkem.

„Mluvit o smrti a všem co s ní souvisí, je nesmírně obtížné. Přitom jde o zásadní téma, které je často tabuizováno a má dopad na naše finanční zdraví. Je proto důležité si vlastní smrtelnost uvědomit a myslet na správné nastavení svých bankovních produktů, aby se k nim v případě úmrtí mohli dostat i rodinní příslušníci,” říká Monika Hrubá, manažerka finančního zdraví a zákaznické zkušenosti v České spořitelně a dodává: „Z našich hloubkových rozhovorů s klienty víme, že v případě úmrtí člena rodiny je nejvíce stresové se nečekaně ocitnout bez prostředků a přístupu ke společnému účtu. Přitom by stačilo se svým bankovním poradcem správně nastavit disponentská práva k účtu.”

Otázky ohledně dědictví Češi nejraději probírají v rámci rodiny nebo s rodinnými přáteli (61 %), případně s právníkem či notářem (48 %). Šest z deseti respondentů (59 %) uvedlo, že buď ví nebo si myslí, že ví, jak by měli postupovat s vyřizováním dědictví.

Přečtěte si také:  Pro čtvrtinu párů jsou finance citlivé téma. Každý druhý vnímá jejich vliv na spokojenost ve vztahu

„Jen 13 % respondentů si je jistých, jak se změní nastavení bankovních produktů v případě úmrtí vlastníka nebo spoluvlastníka bankovního produktu. Necelá polovina (48 %) dotázaných má sice nějaké tušení, co se bankovními produkty bude v případě úmrtí dít, ale 39 % si buď není jisto nebo netuší vůbec,” doplňuje Monika Hrubá.

Polovina Čechů by se ráda dozvěděla více o přístupu k bankovnímu účtu v případě úmrtí jeho majitele

Mít přístup k účtu v případě úmrtí jeho majitele řešilo 16 % Čechů, zároveň téměř polovina Čechů (48 %) by se ráda dozvěděla více informací, co přesně udělat, aby se pozůstalí dostali bez problému k účtu zesnulého majitele.

„Klientům doporučujeme si na účtu nastavit disponenta. Tím zajistí, že se rodinní blízcí neocitnou náhle bez finančních prostředků. Je však dobré si také ověřit, že má klient disponentské oprávnění nastavené správně. Tedy, že smrtí majitele nezanikne,” dodává Monika Hrubá.

Třetina Čechů (33 %) přiznává, že nemá v rámci rodiny přehled o finančních prostředcích, ale i závazcích typu půjčky, úvěry nebo pojistné smlouvy. 60 % Čechů uvedlo, že buď netuší nebo jen částečně ví, kde mají jejich blízcí uložené smlouvy či dokumenty k bankovním a pojistným produktům.

„Právě pořádek ve smlouvách a důležitých dokumentech zásadním způsobem usnadní těžké chvíle, kdy je potřeba cokoliv dohledávat a zařizovat,” dodává Monika Hrubá.

Přečtěte si také:  Díky vazektomii se už nemusíte bát nechtěného početí

Češi nemyslí na sepsání závěti nebo dědické smlouvy

Jednou z cest, jak předejít sporům v rodině, je sepsání závěti. Na tu ale Češi příliš nemyslí. Závěť pro případ nečekaných událostí má sepsanou pouze 6 % Čechů, zároveň 32 % dotázaných deklaruje, že se jí chystá sepsat. Nejčastějším důvodem byl fakt, že chtějí předejít majetkovým sporům a chtějí sami rozhodnout o tom, kdo bude jejich majetek dědit.

Foto: pexels.com